Kompetanse

MestermerkeMed mestermerket kan vi dokumentere et høyt nivå innen snekkerfaget.

Kunnskap

fordi vi har bestått prøvene og sitter inne med den nødvendige teoretiske bakgrunnen.

Kompetanse

fordi vi representerer både praktisk erfaring og en faglig utdanning.

Kvalitet

fordi vi kan utføre vår gjerning i beste håndverkstradisjon.

Konkurransefortrinn

fordi vi tilfredsstiller markedets referansebehov og evne til å oppfylle markedets krav, fordi vi har spesialisert oss på vårt fagområde.

"Mesterbrevet dokumenterer fagkunnskap og kvalifikasjoner til å lede en bedrift. Mesteren innestår for god håndverksmessig utførelse."

Miljøfyrtårn

Hestnæs Trappefabrikk er den første trevarebedriften i Hedmark som har mottatt miljøsertifikat. Vi oppfyller en rekke bransjekrav for miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø:

  • Internkontrollsystem
  • Arbeidsmiljø 
  • Energi
  • Materialbruk
  • Avfall
  • Utslipp (forurensning)
  • Transport

Vi har forpliktet oss til å videreføre og ytterligere forbedre miljøarbeidet.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om trapper eller en gratis befaring!